@bad_buti en VinyaCan!

@bad_buti en VinyaCan!

Fa tres anys la mama ja teletreballava i em va adoptar per tenir una companya de feina i de pis.